Uplisciche

Areál se zbytky starověkého a středověkého města vytesaného ve skále. Uplisciche (psáno často jako Uplistsikhe) leží asi 10 km východně od města Gori. Zbytky města jsou zajímavé, hlavně pro někoho, kdo nic podobného předtím neviděl. Malinko mi připomínala Kapadokii, hlavně stylem vytesaných místností. Za vstupní branou se pomalu stoupá na kopec, ve kterém jsou vytesané zvláštní prostory, většinou opuštěné kostely. Nahoře stojí normální malý fungující kostelík. Cestou zpátky se prochází krátkým tunelem, který ústí na chodníček až téměř k řece.

Maršrutka z Gori odjíždí z autobusového nádraží vždy v půl. Poslední návratová maršrutka jede v 17,30. Jede 25 minut, bývá plná a stojí 1 ₾ na osobu. Staví ve vesnici Kvakhvreli, odkud je do Uplisciche ještě 1,5 km pěšky. Ve vesnici Kvakhvreli je také vlakové nádraží, ale těžko říct, zda tu něco staví (rychlíky zcela jistě ne).

Vstupné do areálu 3 ₾ (2016), otevřeno je od 10.00 do 19.00. My jsme si udělali do Uplicsiche vlastně celodenní pohodový výlet z Gori, takový odpočinkový den.


Most přes řeku Mktvari


Řeka Mktvari z mostu


Otevřeno od 10 do 19.


Vstupné stálo 3 GEL


Kolem Uplicsiche jsou různá políčka nebo nesečené louky.


Každá druhá díra ve skále prý byla nějaká katedrála nebo kostel. Nezapomatoval jsem si vůbec, která patřila k čemu.


Jediný fungující kostel není vytesaný ve skále, ale normální zděný kostelík.


V kostele nás zaujal tento zvláštní obraz, který bych kvůli jeho stylu čekal spíš v Indii nebo ještě víc na východ. Svatá kravička a svatý ptáček zaujali.


Někdejší správní síň.


Tak trochu celkový pohled na Uplicsiche, směrem na východ.


Díry v levé části mohly být zásobní jámy.


Nahoře kostelík, dole nepřístupná část.


Tunel se schodištěm, kterým se lokalita opouští.