Ikony gruzínských svatých

Gruzínská ikonografie sdílí hodně zobrazovaných postav a dějů s řeckokatolickým kulturním okruhem, do čehož počítám i ruské Pravoslaví, Arménskou a Bulharskou autokefální církvev. Nejvýznamnější odchylkou je vysoká četnost svatých Jiřích, což je patron Gruzie. Další typická gruzínská svatá je Nina, která do země křesťanství přinesla.

Níže uvedené fotky jsou zamýšleny jako základní identifikační atlas, kdybyste chtěli v Gruzii ikony určovat.


Svatý Jiří - Ananuri. Kopí a had u nohou jsou základní atributy.


Petr a Pavel, určeny podle nápisu v cyrilici (azbuce). Pavel má knihu, což je odkaz na jeho evangelijní epištoly.


Svatý Pantaleon zobrazený jako lékárník.


Svatá Tamara - gruzínská královna. Hlavní atribut je koruna a svatozář, což v Gruzii v podstatě vylučuje záměnu.


Svatý Jiří na koni. Draka má za roh přivázaná princezna. Z věže na scénu koukají král a královna, patrně princezniny rodiče.


Detail princezny, která má za roh přivázaného draka. Ne každý obraz svatého Jiří motiv princezny obsahuje, ale na druhou stranu to není nic neobvyklého.


Ikony svatých v prodejně v Ananuri.


Motiv tří andělů pojídajících krmi pod stromem. Patrně starozákonní výjev, kdy tři andělé boží přišli k Abrahámovi (Gen 18, 1-8), dostali najíst a zvěstují Sáře narození syna. V ruštině Stája tríca, tedy něco jako svatá trojice, ale v jiném než obvyklém smyslu (tedy ne otec, syn a duch svatý). V Gruzii jsou tito tři andělé častý motiv. Mám-li být upřímný, nechápu úplně, proč je tak častý, protože jiné starozákonní výjevy jsou vyobrazovány velmi zřídka.


Usnutí bohorodičky.


Fresky v kostele v Gelati. Patrně znázorňují Marii, dole též král David. Význam scén mi není jasný.


Tři oltářní ikony v klášteře v Gelati. Zleva Ježíš, Marie nebo sv. Anna a vpravo asi archanděl Gabriel.


Středověcí gruzínští králové na fresce v Gelati. Zcela vpravo David Stavitel, uprostřed královna Tamara.


Když prý Tbilisi dobili Mohamedáni (asi Turci), údajně popravili každého, kdo šel přes most a odmítl se rouhat svatým ostatkům. Hlavy popravených a nemluvňata házeli do řeky. Zahynuvší se bezprostředně stali svatými. Těžko soudit, zda je o historickou událost nebo o zveličenou křesťanskou legendu (či propagandu).


Ačkoli to z předchozích obrázků vypadá, že většina vyobrazených postav je identifikovatelná, v praxi je to naopak - dá se určit jen menšina. Tyto dvě ženy jsou zástupkyně většiny gruzínských kostelních obrazů a ikon, u kterých nemám ani šajn, co nebo kdo na nich je.


Různé emanace andělů. Kromě bytostí s křídly jistě vidíte i ohnivého anděla, což je pravděpodobně archanděl Uriel. Ve spodní části Ježíš s Marií a se třetí postavou. Stropní malba v kupoli.


Svatí Anna a Jáchym, rodiče panny Marie. Čistě formálně vzato Jáchym nebyl Mariin otec, protože i ona podle katolické tradice byla počata neposkvrněně. Kdo se zajímá o Svatou Annu, nechť si najde protoevangelium Jakubovo. Není to v Bibli, je to apokryf.


Sloup nad hrobem svaté Sidónie. Svatá Sidónie si podle Gruzínské tradice vzala šat Ježíše a nechala se s ním pohřbít. Na jejím hrobě se děly zázraky a vyrostl tam strom. Strom musel ustoupit developerům při stavbě nové katedrály. Při stavbě ale odmítal hlavní sloup (myslím, že vyřezaný z toho stromu) nechat umístit jinam než přesně nad pařez onoho stromu. Velký zázrak, velká příhoda, takže se tomu věnuje spousta obrazů po celé Gruzii. Samotný sloup je dnes obestavěn domečkem v interiéru katedrály ve Mcchetě.


Spočinutí panny Marie.


Zleva svatý Benedikt, svatý apoštol Foma, svatý Feodor Stratilat, svatý Dimitrij Soluňský a svatý Nikolaj Divotvůrce. Nebýt tam ruských popisků, netuším ani jednoho.


Zleva svatý Jiří (Georgij), svatý Jan Zlatoústý, svatý Feodor Tiron, svatý Samuel, svatý Theofilakt a svatý Emelian. Přečteno ze spodních štítků v ruštině.


Zesnutí panny Marie. V gruzínských kostelech je hlavní atribut Marie purpurová barva pláště. Možná záměna s její matkou Annou, ta nosila také purpurový plášť (našla ho po ní Maria ve skříni?).


Svatá královna Tamara


Král Miriam, svatá Nina a královna Nana. První královský pár, který vyhlásil v Gruzii křesťanství za státní náboženství (jen Arméni to tak měli dříve). Svatá Nina (uprostřed) je v Gruzii velmi uctívaná jako osoba, která do země přinesla křesťanství. Atributem Niny je kříž (někdy poněkud Riemanovský) a svitek nebo kniha.


Neznámí svatí, Mccheta.


Svatý Jiří


Tohle jsem věděl a už jsem zapomněl. Nejsem si jistý, ale ikona na stromě může znamenat, že pod stromem je hrob sv. Sidonie.


Svatý Pantaleon, typicky vyobrazený jako lékárník.


Mně nejasný svatý. Hlava na podnosu je pravděpodobně hlava Jana Křtitele, ale neznám katolickou tradici natolik, abych věděl, co se s ní mělo dít. Hlavu Jana Křtitele obvykle drží Salome (holka) nebo nějaký rozzlobený archanděl. Toto není ani jeden případ.


Nejasné souikoní. V horní části praděpodobně svatá Moudrost (Hagia Sophia), což trochu tuším z řecky vypadajícího nápisu. Jiný možný výklad je královna Tamara. Ti hoši dole bůh ví, třebaže mají popisné atributy.


Nejasná ikona.


Detail mozaiky


Podle počtu dvanácti soudím, že jde o apoštoly.


Ježíš se Zákonem.


Dva svatí, z řeckého nápisu lze soudit, že vlevo je Řehoř a vpravo Lukáš. Čtení je ale nejisté.


Prapodivný sjezd čtyř svatých Jiříků. Jeden bodá do draka, druhý do hada, třetí do Muslima a čtvrtý míří šipkou na laň. Administrátorská práva má nahoře zakreslený Ježíš.


Detail draka, hada a Mohamedána z předchozí fotky. Omluvte odlesky, je to za sklem.


Neznámý svatý. Podobně byli vyobrazováni zejména nejstarší církevní učitelé, např. Jan Zlatoústý, což toto ale zrovna asi není.


Neznámý svatý


Sloup nad hrobem svaté Sidónie.


Král David. Podle harfy soudím, že jde o Davida židovského, původního biblického, toho s tím prakem. Nejde tedy pravděpodobně o gruzínského krále Davida Stavitele. Můžu se ale mýlit, třeba si harfu bral jako svůj symbol i ten gruzínský král David.


Komix o svatém Eliášovi


Komix o svatém Jiří, první díl z pěti.


Prostřední díl komixu o svatém Jiří.


Svatý Jiří v katedrále ve Mcchetě. Pokrytý plechem je pravděpodobně kvůli tomu, aby ho lidé nevysahali.


Gruzínští vladaři zobrazení jako svatí. Vpravo pravděpodobně Tamara.


Ikona Ježíše.


Velmi netradičně nakreslený svatý Jiří. Pravděpodobně perský styl.


Svatý Jiří, panna Marie a svatá Nina na zdi domu v Tbilisi.


dvanáct evangelijních vyobrazení, foceno v Adžárii


mně nejasný obraz


Svatý Jiří


Svatá Kateřina


Duch Svatý na stropě katedrály v Tbilisi. Foceno s velkým zoomem, není ani zdaleka tak výrazný, jak se může z téhle fotky zdát.